Цени

Цени за абонаментно обслужване

Определянето на цените на нашите услуги е строго индивидуално, посочените цени са ориентировъчни. Крайна цена се определя след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент.

- фирми нерегистрирани по ЗДДС, без персонал ( осигурява се само собственика), малък обем документи – до 200 документа за година  и една банкова сметка – 80 лева на месец

- фирми нерегистрирани по ЗДДС, с персонал до 5 човека ,малък обем документи – до 200 документа за година  и една банкова сметка – 160 лева на месец

- фирми нерегистрирани по ЗДДС, с персонал до 15 човека, среден обем документи – до 500 документа за година  и една банкова сметка   – 260 лева на месец

- фирми регистрирани по ЗДДС, с персонал до 5 човека, до 20 документа на месец и една банкова сметка – 220 лева на месец

- фирми регистрирани по ЗДДС, с персонал до 10 човека, до 100 документа на месец и до  две банкови сметки – 340 лева на месец

- фирми регистрирани по ЗДДС, с персонал до 15 човека, до 200 документа на месец и до четири банкови сметки – 480 лева на месец

С обем документи и работници над изброените случай цената се определя по договаряне.

При необходимост за подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации цената се увеличава от 50 до 150 лева в зависимост от обема.

Подготовка на документи за регистреция по ЗДДС, данъчна защита и представителство по време на проверки и ревизии от НАП от 250 до 500 лв. в зависимост от обема на документите.