Счетоводни услуги

1. Абонаментно счетоводно обслужване, което включва:
- текущо счетоводно отчитане (обработване на първични документи)
- изготвяне на междинни и годишни отчети
- изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ и VIES декларации
- изготвяне и подаване на необходимите декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ
- изготвяне и подаване на месечни и годишни осигурителни декларации към НАП
- изготвяне на справки и формуляри към НАП, НОИ и НСИ
- изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения

- деклариране на трудовите договори
- подаване на болнични листове в НОИ
- изготвяне на месечни ведомости за заплати и платежни за дължимите осигурителни вноски
- електронно банкиране
- данъчни и осигурителни консултации
- защита при проверки и ревизии

2. Еднократни счетоводни услуги
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне на данъчни декларации на физически лица
- регистрация и де-регистрация по ЗДДС
- подаване регистрации в НАП, НОИ и Агенция за защита на личните данни
- регистрация на ЕКАФП